EEN CLIËNT VERWIJZEN?

U kunt op verschillende manieren een cliënt naar ons doorverwijzen en aanmelden.U kunt cliënten telefonisch aanmelden op nummer 030-2467393 tussen 9.00 en 17.00 uur. Wij noteren dan gegevens van de cliënt, de reden van aanmelding (een korte klachtenomschrijving) en uw gegevens als verwijzer. Deze notitie sturen wij naar u in de vorm van een verwijsbevestiging. Via online formulier op de website van Esens; ook dan ontvangt u van ons een verwijsbevestiging. Ook overige verwijzers en artsen van Bureau Jeugdzorg kunnen op de zelfde manier verwijzen. De actuele wachttijden vind u onder wachttijden.
Verwijzers uit de 2e en 3e lijn

Van de verwijzers uit de 2e en 3e lijn ontvangen wij graag een schriftelijke verwijzing (met daarin een verslag van de reeds ontvangen behandeling, dossieroverdracht), zodat wij over de benodigde informatie beschikken om de behandeling te kunnen overnemen/voortzetten. Vervolgens ontvangt u van ons een schriftelijke verwijsbevestiging.

Terugkoppeling

Na een aanmelding volgt de intakefase. Nadat de diagnose is gesteld wordt er een behandelplan opgesteld dat wordt besproken met de cliënt. U wordt daar als verwijzer schriftelijk over geïnformeerd. De voortgang van de behandeling wordt minstens elke zes maanden geëvalueerd en als er tussentijds belangrijke wijzigingen zijn, bijvoorbeeld als het dossier gesloten wordt, ontvangt de huisarts een rapportage.

Crisiscontact

Cliënten van Esens kunnen in geval van een crisissituatie contact met ons opnemen. Binnen kantooruren (9.00 tot 17.00 uur) wordt de cliënt direct doorgeschakeld naar zijn/haar behandelaar of een vervanger. Buiten kantooruren kunnen zij contact opnemen met de huisarts of diens vervanger. Deze beoordeelt dan of er acute hulp nodig is en zo ja, wat de beste hulp is.