KWALITEIT & HKZ

Esens biedt zijn cliënten kwalitatief hoogwaardige GGZ. Onze professionals staan hiervoor garant.

KWALITEITSSTATUUT

Lees hier het kwaliteitsstatuut van Esens GGZ.

Esens biedt zijn cliënten kwalitatief hoogwaardige GGZ. Onze professionals staan hiervoor garant. Alle bij ons werkzame zorgverleners zoals psychiaters, psychotherapeuten en klinisch- en GZ-psychologen beschikken over een gedegen opleiding volgens de in Nederland geldende standaarden. Dit kennisniveau wordt middels bijscholing en cursussen up-to-date gehouden. Vanzelfsprekend houden de bij Esens werkzame behandelaars zich aan gedragsregels van hun beroepsgroep.

esensggz15MEERWAARDE

De behandeling van psychische problemen van niet-westerse allochtonen is niet zelden complex.
Het aanbod van de meer reguliere GGZ-instellingen blijkt niet altijd toereikend om deze specifieke problematiek het hoofd te bieden. Een gebrekkige kennis van de culturele achtergronden en de vaak daarmee samenhangende problematiek zijn hiervan de reden. Daarnaast wordt een effectieve behandeling vaak bemoeilijkt doordat er sprake is van een taalbarrière tussen hulpverlener en cliënt. Esens daarentegen heeft de expertise om deze knelpunten te tackelen.

Omdat de meeste medewerkers van Esens dezelfde afkomst hebben als onze cliënten, zijn er minder struikelblokken. Cliënt en zorgverlener begrijpen elkaar sneller en vooral beter. Juist het vermogen om de nuances van een problematiek te kunnen doorgronden, zorgt voor het boven tafel krijgen van de essentie. Het leidt tot een goede diagnosestelling en verhoogt het vertrouwen van cliënt in zowel de hulpverlening als de behandelaar. Hierdoor is de therapietrouw bij Esens groot, kan er efficiënt worden behandeld en zijn de uitkomsten van therapie bovengemiddeld positief. Hierin schuilt de meerwaarde van Esens.

HKZ-CertificaatHKZ CERTIFICAAT

Esens is HKZ-gecertificeerd. Dit is een onafhankelijk getoetst kwaliteitscertificaat voor de zorgsector. Een instelling die in het bezit is van een HKZ-certificaat voldoet aan landelijke normen die zijn opgesteld door de gebruikers van de zorg, de overheid en andere belanghebbende partijen. Het HKZ certificaat toont aan dat Esens:

  • zaken intern goed op orde heeft;
  • de cliënt centraal stelt;
  • betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van zorg- en dienstverlening.

Esens beschouwd het HKZ-certificaat als blijk van waardering, maar ziet het vooral als een aanmoediging om blijvend te investeren in het bevorderen van de kwaliteit van zorg.