UW BEHANDELING BIJ ESENS GGZ

Het doel van uw behandeling bij Esens is dat uw klachten verdwijnen of verminderen zodat u er minder last van ondervindt
en dat u er op een zodanige manier mee om leert gaan. Een behandeling bij Esens bestaat uit therapeutische gesprekken,
zo nodig in combinatie met medicijnen.


De vorm van de behandeling die wij u aanbieden hangt natuurlijk samen met uw klacht. Zodra wij uw klachten hebben gediagnosticeerd bespreken wij met u welke behandelingsvorm wij het meest bij u en uw klacht vinden passen. Daarbij valt te denken aan:

  • Groepsbehandeling

Bij groepsbehandeling worden cliënten met vergelijkbare problematiek gezamenlijk behandeld. Deze behandelingsvorm maakt herkenning mogelijk en stelt u in staat van elkaar te leren.

  • Individuele behandeling

Bij individuele vorm van behandeling vinden er persoonlijke gesprekken plaats tussen de cliënt en behandelaar.  Meestal krijgt u daarbij adviezen en oefeningen zodat u ook in thuissituatie aan uw herstel kunt  werken.

  • De intakefase

Binnen deze begin fase inventariseren wij uw klachten en alle relevante gegevens die nodig zijn om een diagnose te kunnen stellen. Gemiddeld genomen besteden wij eerste twee gesprekken aan intake.  Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met Esens en praten we over uw klachten.

  • Diagnose en behandeling

Uiteindelijk wordt er op basis van uw klachten een diagnose gesteld. Op basis van deze diagnose wordt door Esens gekeken wat de beste behandeling is voor uw aandoening. Ook kijken we welke therapeut u het beste kan behandelen. Al deze zaken leggen we u voor in de vorm van een behandelplan. Als u daarmee instemt kan uw behandeling van start gaan.